• شمع حروفی

شمع حروفی

تزیئنات
06000
داخل هر جعبه 6 حروف موجود می باشد .بنا به درخواست مشتری نام دلخواه قیمت هرحرف 10000هزار تومان میباشد
مشخصات فنی

شمع حروفی

    نظرات کاربران
    ارسال نظر